INTERLITRATOUR is een initiatief van
INTERLITRATOUR est une initiative de
Arthis, Davidsfonds, Internationaal Comité, Masereelfonds, Muntpunt, VOEM, Willemsfonds.

Interlitratour editie 2016 wordt mee georganiseerd door:
L'édition 2016 d'Interlitratour est organisée en collaboration avec:
Arte N'Ativa, Bibliotheek Anderlecht/Bibliothèque d'Anderlecht, Brussels Ouderenplatform, Cohézie, Dienst Nederlandse cultuur van de Gemeente Etterbeek/Service de la Culture néerlandophone de la commune d'Etterbeek, Foyer vzw, GC De Markten, GC De Rinck, GC Ten Noey, Gemeente Sint-Jans-Molenbeek/Commune de Molenbeek-Saint-Jean, Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Imelda Basisschool, Koerdisch Instituut, Le B'izou, Liberale Vrouwen, Mangoboom in Bloei, Ned. Bibliotheek De Boekenmolen SJM/ Bibliothèque néerlandophone De Boekenmolen SJM, Ned. Cultuurdienst SJM/Service communal de la culture néerlandophone SJM, Piola Libri, Samenlevingsopbouw Brussel, Steinerschool Brussel, ScriptaLinea - Collectifs d'écrits AISBL, Vermeylenkring, Openbare Bibliotheek Etterbeek/Bibliothèque publique d'Etterbeek, Zaman Nou - De Nieuwe Tijd.

ARTE N'ATIVA
NL Arte N'Ativa is een vereniging die het intercultureel samenleven wil bevorderen door het verbreden van netwerken, het stimuleren van nieuwe projecten en samenwerkingen en door het organiseren van artistieke, socio-culturele en ecologische activiteiten. Mensen met verschillende achtergronden samenbrengen en via gezamenlijke activiteiten bijdragen aan actief burgerschap is het doel van Arte N'Ativa.
FR Arte N'Ativa est une association qui promeut le vivre-ensemble dans la diversité en élargissant les réseaux, en stimulant les nouveaux projets et collaborations, et en organisant des activités artistiques, socioculturelles et écologiques. Le but de l'association est de rassembler des personnes de différentes origines et de contribuer à la citoyenneté active via leurs activités.
Steenkoolkaai 9 Quai à la Houille
1000 Brussel/Bruxelles
0489/302 468
aartenativa@gmail.com
www.artenativa.be

ARTHIS vzw
NL Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw wil originele initiatieven opstarten, waarin een artistieke dimensie hand in hand gaat met een sociaal emancipatorische dynamiek. De activiteiten zijn gericht op een multicultureel publiek, en in het bijzonder op Roemeenssprekenden en wijkbewoners.
FR Arthis - La Maison Culturelle Belgo-Roumaine asbl a comme objectif principal de développer des initiatives originales liant une dimension artistique à une dynamique sociale. Les activités s'adressent à un public multiculturel et particulièrement aux habitants du quartier et aux personnes parlant le roumain.
Vlaamsesteenweg 33 Rue de Flandre
1000 Brussel/Bruxelles
02/511 34 20
info@arthis.org
www.arthis.org

AUGUST VERMEYLENKRING
NL De August Vermeylenkring - socialistisch, vrijzinnig en Vlaams - is een sociaal-culturele vereniging. In haar werking streeft ze naar een waardige en bevrijdende samenleving, bepleit en stimuleert ze het ondogmatisch denken en ijvert ze voor de ontplooiing van de eigen culturele identiteit in contact met andere culturen. De Brusselse August Vermeylenkring maakt deel uit van de koepelorganisatie August Vermeylenfonds.
FR Le cercle socialiste, libre-penseur et flamand August Vermeylen est une association socioculturelle œuvrant pour une société juste et émancipatrice qui prône et stimule la pensée libre de tout dogme et encourage l'épanouissement d'une identité culturelle propre en phase avec les autres cultures. Le cercle bruxellois August Vermeylen fait partie de l'organisation de tutelle August Vermeylenfonds.
Rue Jacques Boonstraat 3 
1070 Anderlecht
02/552 42 48 
elke.roex@skynet.be
www.vermeylenfonds.be

AU B'IZOU CAFÉ-THÉÂTRE 
NL Le B'izou is intiem nabijheidstheater. Het is een uitgelezen kans om de tv in te ruilen voor een avondje uit. Le B'izou ontroert, doet je lachen, denken en terugkomen. Een atelier, destijds bestemd voor zetelbekleding, is nu een ontvangstruimte die mensen verbindt en harten en zielen verwarmt. Jean zit achter zijn console, Izou schrijft liedjes. In le B'Izou ben je bij Jean en Izou, alsof je thuis bent.
FR Le B'izou est le théâtre de toutes les proximités. C'est l'occasion de découvrir des artistes, de laisser la télé pour sortir, rire, s'émouvoir, réfléchir, revenir. L'ancien atelier de garnissage de fauteuils s'est transformé en un espace chaleureux où les relations se créent, les esprits et les cœurs s'éveillent. Jean s'affaire derrière la console, Izou écrit des chansons. Au B'Izou vous êtes chez Jean et Izou, autant dire vous êtes chez vous.
Wandelingstraat 13 Rue de la Promenade
1070 Anderlecht
0474 /10 75 76 
info@aubizou.be
www.aubizou.be

BIBLIOTHEEK ANDERLECHT 
NL De Nederlandstalige openbare gemeentelijke bibliotheek wil een open leeromgeving zijn voor iedereen die zich wil ontplooien en/of bijscholen via levenslang en levensbreed leren. Zij is een informatiepunt waar men terecht kan voor inlichtingen, bijstand en doorverwijzing. Bovendien promoot zij het lezen en komt ze tegemoet aan culturele, literaire en recreatieve noden van potentiële bibliotheekgebruikers. De bibliotheek tracht in een grootstedelijke, multiculturele en complexe omgeving een belangrijke rol te spelen op vlak van gemeenschapsvorming en versterking van de culturele diversiteit.
Sint-Guidostraat 97 Rue Saint-Guidon
1070 Anderlecht
02/523 02 33
anderlecht@bibliotheek.be

BRUSSELS OUDERPLATFORM (BOp)
NL BOp wil Brusselse ouderen ertoe aanzetten om deel te nemen aan culturele, sportieve, educatieve, sociaal-toeristische en welzijnsgerichte activiteiten.
Hiervoor werken we samen met, ondersteunen en begeleiden we alle netwerkpartners zoals lokale diensten- en gemeenschapscentra. Daarnaast willen we het aanspreekpunt zijn voor alle ouderen in Brussel en de belangen van de Brusselse ouderen behartigen bij de beleidsmakers.
Zaterdagplein 6, 1000 Brussel
02 210 04 60
info@bop.brussels
www.bop.brussels

COHEZIE
NL Actieve medewerking in onze maatschappij, dat is het doel van de vereniging Cohézie. De vereniging biedt o.a. cursussen Arabisch aan. Daarnaast organiseren we en participeren we in tal van andere activiteiten zoals culturele uitstappen, verschillende samenwerkingen, enz. afhankelijk van wat de noden zijn van ons publiek. 
FR La participation active dans notre société, c'est le but premier de l'association Cohézie. 
Cohézie est une association qui, entre autres, donne des cours d'arabe. En plus de cela, l'association organise de nombreuses autres activités telles que des visites culturelles, dans le cadre de différentes collaborations, etc., en fonction des besoins de notre public.
Avenue du Pantheonlaan 90/3
1081Koekelberg
0486/500 702
Tiar.r@hotmail.fr

DAVIDSFONDS
NL Al sinds 1875 brengt het Davidsfonds cultuur dichter bij mensen. Vandaag zijn we een van de grootste cultuurverenigingen in Vlaanderen en Brussel. Met onze enorme ervaring en kennis willen we cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Taal en lezen, geschiedenis en kunst zijn onze specialiteit. Nationale evenementen maar ook kleine evenementen dicht bij de mensen zijn ons uithangbord. Het Davidsfonds heeft 50.000 leden en 500 lokale afdelingen, waarvan 20 in Brussel, met enthousiaste vrijwilligers. Cultuur is verbonden zijn. Cultuur kan je leven veranderen. Daar doen we het voor.
FR Depuis 1875 déjà, le Davidsfonds œuvre à porter la culture plus près des hommes. C'est aujourd'hui une des plus grandes associations culturelles de Flandre et de Bruxelles. Avec notre grande expérience et notre connaissance approfondie de la matière, nous aspirons à rendre la culture accessible au plus grand nombre. La langue et la lecture, l'histoire et l'art sont nos spécialités. Nos manifestations nationales mais aussi à petite échelle sont conçues pour rapprocher les hommes de tous bords. Le Davidsfonds compte 50.000 membres et 500 sections locales, dont 20 à Bruxelles, animées par des bénévoles enthousiastes. La culture, c'est la convivialité. La culture peut changer votre vie. C'est notre raison de vivre.
Sint-Vincentiusplein 1
1140 Evere
0479/10 22 89
brussel@davidsfonds.be
www.davidsfonds.be

FOYER VZW
NL Foyer vzw werd in 1969 opgericht. De organisatie is gehuisvest in Molenbeek en houdt zich op gemeentelijk, regionaal en internationaal vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en de globale thematiek van etnisch-culturele minderheden.
FR Le Foyer est une asbl qui a vu le jour en 1969. Elle est située à Molenbeek et est active au niveau communal, regional et international pour la diversité, l'interculturalité et la thématique globale des populations d'origine étrangère.
Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 411 74 95
www.foyer.be

GC DE MARKTEN
NL De Markten is het gemeenschapscentrum van de Brusselse Vijfhoek en is er zowel voor wie in het stadscentrum woont als voor wie van verder komt. 
De Markten wil de leefkwaliteit van de stad bevorderen en meewerken aan een verdraagzame stad. Dat doen we door een gemeenschapsvormende werking te ontwikkelen met een cultuuraanbod, een educatief programma, acties en evenementen.
Oude Graanmarkt 5
1000 Brussel
02 512 34 25
demarkten@demarkten.be
www.demarkten.be

GC DE RINCK 
NL Gemeenschapscentrum De Rinck vzw is het Nederlandstalig sociaal-cultureel centrum van Anderlecht. Wil je een cursus volgen, cultuur beleven of je inzetten voor het gemeenschapsleven? Ben je op zoek naar vergaderruimte, een zaal of gewoon informatie? Of wil je gewoon Anderlechtenaren ontmoeten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Dapperheidsplein 7 Place de la Vaillance
1070 Anderlecht
02/524 32 35
derinck@vgc.be

GC TEN NOEY
NL GC Ten Noey, een centrum van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is het Nederlandstalig cultureel centrum in Sint-Joost-ten-Node. Het gemeenschapscentrum is de ontmoetingsplek en pleisterplaats voor verschillende kleuren en tradities, voor zij die op zoek zijn naar cultuur en voor iedereen die zich sociaal betrokken voelt. Ten Noey is een open huis waar duizend en één dingen te doen zijn: van lessen Nederlands, tot artistieke tentoonstellingen, van speelse kinderactiviteiten tot boeiende cursussen en workshops voor volwassenen... Een plek waar mensen elkaar in een geest van openheid en verdraagzaamheid ontmoeten.
Gemeentestraat 25
1210 Sint-Joost-ten-Node
02/ 217 08 82
tennoey@vgc.be
http://tennoey.vgc.be/

HOOFDSTEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
NL De Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans biedt lessen muziek, woord en dans aan voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen. Het lerarenteam zet zich in om op een creatieve manier de talenten van de leerlingen te laten groeien. De Academie heeft vestigingen in Brussel-centrum, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren.
Fransmanstraat 118, 1020 Brussel 
02 421 14 00 
sec.muziekacademie@brunette.brucity.be
www.hoofdstedelijkeacademie.be

IMELDA BASISSCHOOL
NL
‘Hier op Imelda breng je het voor mekaar, met een hele toffe vriendenkring, kom doe nu je gebaar, hier worden al je dromen waar...' is het begin van ons Imelda-lied. Samen beleven en leren; in hartje Molenbeek.
Ninoofsesteenweg 130
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 410 37 85
info@imeldabasisschool.be
www.imelda.begreen.be

INTERNATIONAAL COMITE
NL Het Internationaal Comité vzw (IC) is een multiculturele federatie. Het IC ondersteunt en verenigt zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden in hun verscheidenheid, met als doel de onderlinge solidariteit, samenwerking en integratie van de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel te bevorderen. De rode draad van waarden en opvattingen van het IC is samen te vatten als volgt: bruggen bouwen tussen culturen en mensen, samen sterker staan, en deelnemen aan de samenleving. 
FR Internationaal Comité vzw (IC) est une fédération multiculturelle qui réunit et soutient les associations d'immigrants, dans le respect de leur diversité. L'IC a pour but de promouvoir la solidarité, la collaboration et l'intégration des différentes communautés culturelles et ethniques, tant à Bruxelles qu'en Flandre. Les valeurs et idées de l'IC peuvent être résumées en « construire des ponts entre cultures et personnes, être plus forts ensemble et participer à la vie en société ». 
Rue Pletinckxstraat 19
1000 Brussel/Bruxelles
02/557 87 75
gianni@icvzw.be
www.icvzw.be

KOERDISCH INSTITUUT / L'INSTITUT KURDE
NL Koerdisch Instituut vzw te Brussel is een sociaal-culturele organisatie die onafhankelijk is van gelijk welke politieke partij. Het Koerdisch Instituut streeft enerzijds naar de bescherming en de bevordering van de rechten van minderheden in het Midden-Oosten, Turkije en de Kaukasus en anderzijds streven wij als zelforganisatie naar de integratie, emancipatie en participatie van de Koerden.
FR L'Institut Kurde de Bruxelles est une association socioculturelle indépendante. L'Institut lutte pour la protection et le progrès des droits des minorités issues du Moyen-Orient, de la Turquie et du Caucase. Il a aussi pour but de favoriser l'intégration, l'émancipation et la participation des Kurdes en Belgique.
Bonneelstraat 16
1210 Brussel/Bruxelles
02/230 34 02
kib@skynet.be
www.kurdishinstitute.be

LIBERALE VROUWEN JETTE/BRUSSELS GEWEST
NL Liberale Vrouwen Jette/Brussels Gewest is een sociaal-culturele vereniging die in een geest van openheid en vrijheid ijvert voor deelname van vrouwen aan het maatschappelijk proces, en activiteiten opzet in de domeinen vorming, cultuur en ontmoeting. 
FR Liberale Vrouwen Jette/Brussels Gewest est une association socioculturelle qui œuvre pour la participation des femmes à la société globale dans un esprit de liberté. Elle organise des activités dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la rencontre. 
Rue Melsensstraat 34
1000 Brussel/Bruxelles
02/280 37 47 
info@liberalevrouwen.be
www.facebook.com/groups/LiberaleVrouwenJetteBrusselsGewest/

MANGOBOOM IN BLOEI
NL De Mangoboom in Bloei wil het samenleven tussen de verschillende gemeenschappen in België bevorderen door vorming en culturele activiteiten. Ook zet de vereniging zich in voor Noord-Zuid-uitwisselingen door micro-projecten in Afrika te ondersteunen, en biedt ze in Brussel de mogelijkheid tot het (her)ontdekken van de Afrikaanse gewoontes, talen en geschiedenis.
FR Le Manguier en Fleurs favorise la cohabitation entre les différentes communautés en Belgique par la formation et l'organisation d'activités culturelles. L'association soutient aussi les échanges Nord-Sud via des projets en milieu rural africain et offre la possibilité de découvrir les coutumes, les langues et l'histoire de l'Afrique à Bruxelles. 
Avenue Nellie Melbalaan 39
1070 Anderlecht
02/524 49 79
ntiyamangulu@skynet.be
www.mangoboominbloei.be

MASEREELFONDS
NL Masereelfonds is een progressieve en onafhankelijke vereniging die kritisch en onbevangen de maatschappelijke en culturele actualiteit bevraagt. Het Masereelfonds verenigt een groep mensen van diverse herkomst die vindt dat Vlaanderen en Brussel nood hebben aan debatcultuur, aan kritische zin, aan culturele alertheid.
FR Le Masereelfonds est une association progressiste et indépendante qui s'intéresse à l'actualité sociale et culturelle avec sérieux et sans préjugés. Le Masereelfonds rassemble un groupe de personnes d'horizons divers qui estime que la Flandre et Bruxelles ont besoin de nourrir la culture du débat, le sens critique et la vigilance culturelle. 
Kazernestraat 33 Rue de la Caserne
1000 Brussel/Bruxelles
02/502 38 80 
brussel@masereelfonds.be
www.masereelfonds.be

MUNTPUNT
NL Muntpunt bruist van Brussel.
Het is een bibliotheek, informatiehuis, ontmoetingsplek en je venster op Brussel. Laat je inspireren door boeken, verhalen en ontmoetingen op maat van de hoofdstad. Kom meer te weten over wonen, werken, studeren, leven en beleven in Brussel. Ontdek het rijke Nederlandstalige culturele en vrijetijdsaanbod van Brusselse en Vlaamse organisaties. Muntpunt is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid.
FR Muntpunt fait bouillonner Bruxelles.
C'est une bibliothèque, un centre d'information, un lieu de rencontre et votre porte sur Bruxelles. Laissez-vous inspirer par des livres, les histoires et les rencontres à la mesure de la capitale. Apprenez-en plus sur le logement, le travail, les études et l'expérience de la vie à Bruxelles. Découvrez les richesses culturelles et les nombreux loisirs qu'offrent les differents acteurs néerlandophones et flamands à Bruxelles.
L'asbl Muntpunt est une initiative de la Commission communautaire flamande (VGC) et du Gouvernement flamand.
Munt 6 Place de la Monnaie
1000 Brussel/Bruxelles
02 278 11 11
info@muntpunt.be
www.muntpunt.be

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK (De Boekenmolen) Sint-Jans-Molenbeek 
NL Openbare Gemeentelijke Bibliotheek
FR Bibliothèque néerlandophone de Molenbeek-Saint-Jean
Bibliothèque publique communale 
Hovenierstraat 47A Rue du Jardinier
1080 Sint-Jans-Molenbeek/ Molenbeek-Saint-Jean
02/410 03 62
sint-jans-molenbeek@bibliotheek.be
http://www.sint-jans-molenbeek.bibliotheek.be/

SAMENLEVINGSOPBOUW BRUSSEL
NL Samenlevingsopbouw Brussel verenigt mensen in projecten voor een betere stad. Er wordt gewerkt aan de toegang tot grondrechten (recht op wonen, onderwijs, ...) met mensen die van deze rechten verstoken blijven. De bedoeling is samen met hen wegen te zoeken om op een volwaardige manier te kunnen participeren aan de samenleving en hiertoe ook het beleid te beïnvloeden.
Henegouwenkaai 29
1080 Molenbeek
02 203 34 24
www.samenlevingsopbouwbrussel.be

SCRIPTALINEA - COLLECTIFS D'ECRITS AISBL
NL ScriptaLinea is een internationale vereniging die verschillende schrijfgroepen overkoepelt. Elke schrijfgroep kiest een maatschappelijk relevant thema en stelt hierrond een bundel teksten op, die via een evenement en via het internet publiek worden gemaakt. De vereniging zet in op diversiteit door open te staan voor iedereen die zin heeft om te schrijven binnen een gemeenschappelijk kader, ongeacht schrijfervaring of leeftijd. Scriptalinea beoogt een netwerk te zijn van literaire en sociale geschriften ten dienste van het collectief belang.
FR ScriptaLinea est une association internationale composée de plusieurs "collectifs d'écrits". Chaque collectif d'écrits choisit un thème de société et crée une compilation de textes, qu'il diffuse au public via un événement et sur internet. Il favorise la diversité en accueillant toute personne qui a envie d'écrire au travers d'un projet commun, quelle que soit son expérience d'écriture et son âge. ScriptaLinea se veut un réseau d'écritures littéraires et sociales pour le bien commun.
Montecarlolaan 56 Avenue de Monte-Carlo
1190 Brussel/Bruxelles
0476/05 35 79
info@scriptalinea.org
www.scriptalinea.org
www.collectifsdecrits.org
www.coletivosdeescrita.org

STEINERSCHOOL BRUSSEL
NL De Steinerschool Brussel is een Nederlandstalige school die zich bevindt in de natuurrijke omgeving aan de rand van Anderlecht. Op deze snel groeiende school wordt gewerkt vanuit de Steinerpedagogie. Dat wil zeggen: werken vanuit het hoofd, het hart en de handen.
Sint-Janskruidlaan 14, 1070 Brussel
02 521 04 92
bart@steinerschoolbrussel.be
www.steinerschoolbrussel.be

VERENIGING VOOR DE ONTWIKKELINGEN EMANCIPATIE VAN MOSLIMS
NL De vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (V.O.E.M) probeert vooroordelen op te ruimen en te voorkomen door een helder, maar tevens genuanceerd beeld te geven van moslims en immigranten in ons land. De VOEM vzw pleit voor een open en verdraagzame samenleving waarin alle levensbeschouwingen met elkaar in harmonie en verstandhouding kunnen leven.
FR Le VOEM - Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims tente de combattre les préjugés en donnant une image claire mais nuancée de la communauté musulmane et émigrée dans notre pays. Le VOEM plaide pour une société ouverte et tolérante où tous les modes de vie peuvent coexister dans l'harmonie et la compréhension mutuelle.
Lakensestraat 68 Rue de Laeken
1000 Brussel/Bruxelles
02/503 13 25
brusselsevoem@yahoo.com; brussel@voem-vzw.be
www.voem-vzw.be

WILLEMSFONDS
NL Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging. Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal niveau. Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen en Brussel actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord. Driemaandelijkse publicaties : Rechtuit en Kortweg Flash. Willemsfonds : 160 jaar traditie met een levendige ambitie. Onbegrensd Grensverleggend.
FR Le Willemsfonds est la plus ancienne association socioculturelle flamande. De par sa vision du monde en tant que libre penseur libéral, le Willemsfonds stimule la croissance personnelle de chaque individu et contribue au développement d'une vie communautaire interculturelle démocratique à un niveau local, provincial et régional. Le Willemsfonds organise des activités et s'occupe de développer des initiatives dans le but d'impliquer activement le plus grand nombre de personnes en Flandre et à Bruxelles, dans la vie culturelle au sens le plus large du mot. Publications trimestrielles : Rechtuit et Kortweg Flash. Le Willemsfonds, c'est une tradition de 160 ans d'ambitions bien vivantes, c'est repousser sans cesse les limites.
Antwerpselaan 30 Boulevard d'Anvers
1000 Brussel/Bruxelles
02/218 44 88
willemsfonds.brussel@skynet.be
www.willemsfonds.be

ZAMAN NOU - DE NIEUWE TIJD
NL Zaman Nou - De Nieuwe Tijd is een Vlaams-Perzische toneelvereniging die in 2007 is opgericht met als doel via kunst en cultuur de Vlaamse en Perzische gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. Sinds 2013 is Zaman Nou - De Nieuwe Tijd ook actief rond onderwijs en opvoeding en bouwt zij een brug tussen ouders, opvoedingsorganisaties en onderwijsinstellingen van lagere schoolkinderen uit het Buitengewoon onderwijs.
FR Zaman Nou - Le Nouveau Temps est une association flamande-perse de théâtre fondée en 2007 avec l'objectif principal de promouvoir l'échange entre l'art et la culture flamande et perse. Depuis 2013, Zaman Nou - De Nieuwe Tijd travaille aussi dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement comme intermédiaire entre les parents, les organismes d'éducation et les établissements d'enseignement d'enfants en enseignement spécialisé.
Avenue Jean et Pierre Carsoellaan 39 b5
1180 Ukkel/Uccle 
0495/44 77 73
zamannou@gmail.com

info@interlitratour.be