INTERLITRATOUR is een initiatief van :
INTERLITRATOUR est une initiative de :
Arthis, Davidsfonds, Masereelfonds, Muntpunt, Willemsfonds.

Interlitratour editie 2018 wordt mee georganiseerd door:
L'édition 2018 d'Interlitratour est organisée en collaboration avec:
Arthis Artists, Basisschool De Kleurdoos/École Primaire De Kleurdoos, Brussels Ouderenplatform, Davidsfonds Elsene-Etterbeek, De Munt met Wereldzangkoor "Bô Soley"/La Monnaie avec la chorale de chants du monde "Bô Soley", Dienst Nederlandse cultuur van de Gemeente Etterbeek/Le service de la Culture Néerlandophone de la commune d'Etterbeek, Foyer vzw, Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Etterbeek/Bibliothèque Publique de Etterbeek, Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Orpheus, Radio-TV Arthis, Het Roemeens Cultureel Instituut Brussel/ l'Institut culturel roumain Bruxelles, Steinerschool Brussel, Vereniging van Roemeense Ouders in België/Association des Parents Roumains de Belgique, Willemsfonds Etterbeek.

ARTHIS vzw-asbl
NL Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw wil originele initiatieven opstarten, waarin een artistieke dimensie hand in hand gaat met een sociaal emancipatorische dynamiek. De activiteiten zijn gericht op een multicultureel publiek en in het bijzonder op Roemeenssprekenden en wijkbewoners.
FR
Arthis - La Maison Culturelle Belgo-Roumaine asbl a comme objectif principal de développer des initiatives originales liant une dimension artistique à une dynamique sociale. Les activités s'adressent à un public multiculturel et particulièrement aux habitants du quartier et aux personnes parlant le roumain.
Vlaamsesteenweg 33 Rue de Flandre
1000 Brussel/Bruxelles
02/511 34 20 info@arthis.org 
info@arthis.org
www.arthis.org

ARTHIS ARTISTS
NL Socio-culturele vereniging gewijd aan de bevordering en de opwaardering van professionele kunstenaars en amateurkunst.
FR
Association socioculturelle qui oeuvre pour la promotion et la valorisation des artistes ainsi que des pratiques artistiques amateurs et professionnelles.
Vlaamsesteenweg 33 Rue de Flandre
1000 Brussel/Bruxelles
02/511 34 20
info@arthis.org
www.arthis.org

BASISSCHOOL DE KLEURDOOS
NL BS De Kleurdoos is een levendige, enthousiaste en kleurrijke basisschool van het GO! gelegen in hartje Brussel. Samen met de kinderen, ouders, leerkrachten, opvang, de wijk, de stad, begeleiders en zo veel meer maken ze school en zijn ze een echte Brusselse Brede school.
FR
EP De Kleurdoos est une École primaire de GO! animée, enthousiaste et colorée, située en plein coeur de Bruxelles. Avec les enfants, les parents, les enseignants, les services d'accueil, le quartier, la ville et les accompagnateurs, De Kleurdoos est une véritable École communautaire bruxelloise.
Moutstraat 24 Rue de la Braie
1000 Brussel/Bruxelles
02/512 49 79
bs.brussel@g-o.be
www.bsdekleurdoos.be

BRUSSELS OUDERENPLATFORM (BOp)
NL BOp wil Brusselse ouderen ertoe aanzetten om deel te nemen aan culturele, sportieve, educatieve, sociaal-toeristische en welzijnsgerichte activiteiten.
Hiervoor werken we samen met, ondersteunen en begeleiden we alle netwerkpartners zoals lokale diensten- en gemeenschapscentra. Daarnaast wil BOp het aanspreekpunt zijn voor alle ouderen in Brussel en de belangen van de Brusselse ouderen behartigen bij de beleidsmakers.
Zaterdagplein 6 Place du Samedi
1000 Brussel/Bruxelles
02/210 04 60
info@bop.brussels
www.bop.brussels

DAVIDSFONDS
NL Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat jaarlijks zo'n 10.000 culturele activiteiten op poten zet (Davidsfonds Evenementen), meer dan 150 cursussen op niveau organiseert (Davidsfonds Academie), tientallen cultuurreizen met een meerwaarde opzet (Davidsfonds Cultuurreizen) en een waaier aan meeslepende boeken aanbiedt (WPG Uitgevers / Davidsfonds Uitgeverij). Het Davidsfonds is actief op honderden plekken, in heel Vlaanderen en Brussel, en focust in al wat het doet op taal, geschiedenis en kunst.
FR
Davidsfonds est un vaste réseau culturel qui organise annuellement près de 10.000 activités culturelles (Davidsfonds Evenementen), qui met en place plus de 150 cours qualitatifs (Davidsfonds Academie), qui coordonne une dizaine de voyages culturels à valeur ajoutée (Davidsfonds Cultuurreizen) et qui publie un éventail de livres captivants (WPG Uitgevers / Davidsfonds Uitgeverij). Davidsfonds est actif dans de nombreux endroits, en Flandre et à Bruxelles, et se concentre principalement sur la langue, l'histoire et l'art.
Sint-Vincentiusplein 1 Rue Saint-Vincent
1140 Evere
0479/10 22 89
brussel@davidsfonds.be
www.davidsfonds.be

DAVIDSFONDS ELSENE-ETTERBEEK
NL Davidsfonds Elsene-Etterbeek brengt mensen dichter bij cultuur!
Davidsfonds Elsene-Etterbeek is reeds heel wat jaren actief. Ieder jaar organiseert de bestuursploeg smaakvolle, laagdrempelige, kwaliteitsvolle, activiteiten voor de Etterbekenaren en de Elsenaren. Soms staat Davidsfonds Elsene-Etterbeek zelf in voor de organisatie, soms organiseert ze de activiteiten in samenwerking met Gemeenschapscentrum De Maalbeek, Davidsfonds Gewest Brussel of andere verenigingen.
Luitenant Lippensstraat 7 Rue Lieutenant Lippens
1040 Etterbeek
02/735 76 97
elsene-etterbeek@davidsfonds.net

DIENST NEDERLANDSTALIGE CULTUUR ETTERBEEK
NL De dienst Nederlandstalige Aangelegenheden staat klaar voor alle inwoners van Etterbeek die Nederlands spreken of het wensen te leren. De dienst staat in voor de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid, volgens het decreet Lokaal cultuurbeleid van de Vlaamse overheid. Samenwerking met lokale (Nederlandstalige) partners en andere gemeentediensten staan voorop.
Gemeentehuis
Oudergemlaan 113 Avenue d'Auderghem
1040 Etterbeek
02/627 23 05
nederlandstaligeaangelegenheden@etterbeek.be
www.etterbeek.be/onze-diensten/cultuur

FOYER VZW
NL Foyer vzw werd in 1969 opgericht. De organisatie is gehuisvest in Molenbeek en houdt zich op gemeentelijk, regionaal en internationaal vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en de globale thematiek van etnisch-culturele minderheden.
FR Le Foyer est une asbl qui a vu le jour en 1969. Elle est située à Molenbeek et est active au niveau communal, régional et international pour la diversité, l'interculturalité et la thématique globale des populations d'origine étrangère.
Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02/411 74 95
www.foyer.be

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK ETTERBEEK
Oudergemlaan 191 Avenue d'Auderghem
1040 Etterbeek
02/648 01 76
info@bibliotheeketterbeek.be
www.etterbeek.bibliotheek.be

HOOFDSTEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
NL De Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans biedt lessen muziek, woord en dans aan voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen. Het lerarenteam zet zich in om op een creatieve manier de talenten van de leerlingen te laten groeien. De Academie heeft vestigingen in Brussel-centrum, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren.
Fransmanstraat 118 Rue Fransman
1020 Brussel/Bruxelles
02/421 14 00
sec.muziekacademie@brunette.brucity.be
www.hoofdstedelijkeacademie.be

MASEREELFONDS
NL Masereelfonds is een progressieve en onafhankelijke vereniging die kritisch en onbevangen de maatschappelijke en culturele actualiteit bevraagt. Het Masereelfonds verenigt een groep mensen van diverse herkomst die vindt dat Vlaanderen en Brussel nood hebben aan debatcultuur, aan kritische zin, aan culturele alertheid.
FR Le Masereelfonds est une association progressiste et indépendante qui s'intéresse à l'actualité sociale et culturelle avec sérieux et sans préjugés. Le Masereelfonds rassemble un groupe de personnes d'horizons divers qui estime que la Flandre et Bruxelles ont besoin de nourrir la culture du débat, le sens critique et la vigilance culturelle.
Stalingradlaan 21 Avenue de Stalingrad
1000 Brussel/Bruxelles
02/502 38 80
brussel@masereelfonds.be
www.masereelfonds.be

DE MUNT / LA MONNAIE - Sociaal programma "Een Brug tussen twee werelden"
NL Wereldzangkoor "Bô Soley" onder begeleiding van Jo Lesco is een initiatief van het sociaal programma "Een brug tussen twee werelden" van de Koninklijke Muntschouwburg. Pianobegeleiding door Loreline De Cat.
FR La chorale de chants du monde "Bô Soley", sous la direction de Jo Lesco, est une initiative du programme social "Un pont entre deux mondes" du Théâtre Royal de la Monnaie.
Muntplein 5 Place de la Monnaie
1000 Brussel/Bruxelles
02/229 12 50
eenbrugtussentweewerelden@demunt.be
www.demunt.be
- jolesco.be

MUNTPUNT
NL Muntpunt bruist van Brussel.
Muntpunt is: een bibliotheek, informatiehuis, ontmoetingsplek en je venster op Brussel. Laat je inspireren door boeken, verhalen en ontmoetingen op maat van de hoofdstad. Kom meer te weten over wonen, werken, studeren, leven en beleven in Brussel. Ontdek het rijke Nederlandstalige culturele en vrijetijdsaanbod van Brusselse en Vlaamse organisaties. Muntpunt is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid.
FR Muntpunt fait bouillonner Bruxelles.
C'est une bibliothèque, un centre d'information, un lieu de rencontre et votre porte sur Bruxelles. Laissez-vous inspirer par des livres, les histoires et les rencontres à la mesure de la capitale. Apprenez-en plus sur le logement, le travail, les études et l'expérience de la vie à Bruxelles. Découvrez les richesses culturelles et les nombreux loisirs qu'offrent les différents acteurs néerlandophones et flamands à Bruxelles.
L'asbl Muntpunt est une initiative de la Commission communautaire flamande (VGC) et du Gouvernement flamand.
Munt 6 Place de la Monnaie
1000 Brussel/Bruxelles
02/278 11 11
info@muntpunt.be
www.muntpunt.be

ORPHEUS
NL Orpheus is een socio-culturele vereniging, gesticht in 2013, gewijd aan de valorisatie van de Bulgaarse cultuur en tradities in België.
FR Orpheus est une association socioculturelle, fondée en 2013, qui oeuvre pour la promotion de la culture et des traditions bulgares en Belgique.
0484/95 36 11
orpheus.abbac@gmail.com

RADIO-TV ARTHIS
NL Online radio-tv zender. Al jarenlang begeeft Arthis zich vol passie op het sociaal-culturele domein. Ze brengt Roemenen samen met zowel andere Oost-Europeanen als met Brusselaars van allerlei slag. Arthis wil informeren en het verblijf in België vergemakkelijken. Maar Arthis wou verder gaan in informatieverstrekking en communicatie om een nog breder publiek te bereiken. Vandaar het idee om een radiozender op te richten. Momenteel worden de Radio-TV Arthis programma's uitgezonden in het Roemeens Frans en Nederlands, afhankelijk van het onderwerp.
FR Poste de radio-tv online. Depuis des années, Arthis œuvre avec beaucoup de passion sur le terrain socio-culturel. Elle rassemble les roumains pour mieux les informer et leur faciliter ainsi le séjour en Belgique, mais aussi d'autres citoyens de l'Europe de l'Est et des quartiers de Bruxelles. Pour le moment, les émissions réalisées par Radio-TV Arthis sont transmises en roumain, en français et en néerlandais en fonction du sujet couvert.
02/511 34 20
info@radioarthis.be
www.radioarthis.be

Het Roemeens Cultureel Instituut Brussel
NL Het Instituut vervult uiteenlopende functies: het is een platform voor cultureel management, een communicatie-interface tussen ICR en de Europese instellingen, een informatie - en documentatiecentrum.
FR
L'Institut culturel roumain Bruxelles - ICR Bruxelles - fait partie du réseau d'instituts culturels roumains à l'étranger. Ses fonctions sont multiples: plateforme de management culturel, interface de la communication de l'ICR avec les institutions européennes, centre d'information et de documentation.
Gabriellestraat 107 Rue Gabrielle
1180 Brussel/Bruxelles
02 344 41 45
bruxelles@icr.ro
www.icr.ro/bruxelles

STEINERSCHOOL BRUSSEL
NL De Steinerschool Brussel is een Nederlandstalige school die zich bevindt in de natuurrijke omgeving aan de rand van Anderlecht. Op deze snelgroeiende school wordt gewerkt vanuit de Steinerpedagogie. Dat wil zeggen: werken vanuit het hoofd, het hart en de handen.
Sint-Janskruidlaan 14 Avenue des Millepertuis
1070 Brussel/Bruxelles
02/521 04 92
bart@steinerschoolbrussel.be
www.steinerschoolbrussel.be

VERENIGING VAN ROEMEENSE OUDERS IN BELGIË
NL De Vereniging van Roemeense Ouders in België is een socioculturele vereniging die Roemeenstalige kinderen leuke, educatieve, intergenerationele en multiculturele activiteiten aanbiedt.
FR L'Association des parents roumains en Belgique est une association socioculturelle qui a comme objectif de mettre à la disposition des enfants roumanophones un espace et des activités multiculturelles ludiques, éducationnelles et intergénérationnelles.
Vlaamsesteenweg 33 Rue de Flandre
1000 Brussel/Bruxelles
02/511 34 20
info@arthis.org
www.arthis.org

WILLEMSFONDS
NL Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging. Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal niveau. Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen en Brussel actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord. Driemaandelijkse publicaties: Rechtuit en Kortweg Flash. Willemsfonds: 160 jaar traditie met een levendige ambitie. Onbegrensd Grensverleggend.
FR
Le Willemsfonds est la plus ancienne association socioculturelle flamande. De par sa vision du monde en tant que libre penseur libéral, le Willemsfonds stimule la croissance personnelle de chaque individu et contribue au développement d'une vie communautaire interculturelle démocratique à un niveau local, provincial et régional. Le Willemsfonds organise des activités et s'occupe de développer des initiatives dans le but d'impliquer activement le plus grand nombre de personnes en Flandre et à Bruxelles, dans la vie culturelle au sens le plus large du mot. Publications trimestrielles: Rechtuit et Kortweg Flash. Le Willemsfonds, c'est une tradition de 160 ans d'ambitions bien vivantes, c'est repousser sans cesse les limites.
Antwerpselaan 30 Boulevard d'Anvers
1000 Brussel/Bruxelles
02/218 44 88 / 0497 58 54 96
laura.beck@willemsfonds.be
www.willemsfondsbrussel.be

info@interlitratour.be